Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi edinme kanunu ile tanınan bilgi edinme hakkı, bireylerin devlet kurum ve kuruluşlarının görevlerinden dolayı sahip oldukları bilgilere ulaşabilme ve bu bilgileri gerekli yerlere ulaştıktan sonra isteyebilme hakkıdır. Vatandaşlar kendileriyle doğrudan ilgili olsun veya olmasın, merak ettikleri herhangi bir bilgiyi elde edebilirler. Bu sayede kamu kurum ve kuruluşları şeffaflaşır ve bilgi demokratikleşir. Demokratikleşen ve şeffaflaşan bilgi ile vatandaşların içleri ferahlar ve merak ettikleri her soruya cevaplar bularak, kafalarındaki soru işaretlerini giderirler.

Bilgi Edinme Kanunu Ne Zaman Kabul Edildi?

Bilgi Edinme Kanunu 09.10.2003 tarihinde 30 maddesi ile birlikte kabul edilmiştir. Bilgi edinme kanununun birinci maddesinde de belirtildiği gibi : Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu maddeden acıkça anlaşılmaktadır ki maddenin amacı demokratik bir hukuk devletinde olması gereken bilgi şeffaflığını sağlamaktır.

Bilgi edinme kanununun çıkarılmasındaki temel sebep, herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğu ilkesine olan inanç ve kabuldür. Bilgi edinme kanununun beşinci maddesinde de belirtildiği gibi herhangi bir kurum kuruluştan bilgi almak isteyen bir kişi, bu bilgiyi alabilir ve bu bilgiyi alamadığı takdirde bilgi edinme kanununa dayanarak, bilgi vermeyen kurum ve kuruluş hakkında dava açarak hem devletin öngördüğü ve açıkladığı istenen bilgiye ulaşabilir ve tazminat alabilir.

Bilgi edinme kanunu beşinci maddede de şu şekilde acıkça belirtilmiştir. Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki  her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Bilgi edinme kanununun altıncı maddesi ise bilgi edinmek isteyen bir vatandaşın, başvuru usulünün nasıl olması gerektiğine yöneliktir. Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır.

Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir. Şeklinde olan maddeyi okuduktan sonra, bilgi edinmek isteyen bir vatandaş bu usullere uyarak başvurusunu yapabilir ve bilgi edinme hakkını, bilgi edinme kanununa dayanarak kullanabilir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ